A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Projekt Birma

Projekt Birma to program prowadzony przez Fundację Inną Przestrzeń w latach 2012-2015, którego celem było wsparcie dla oddolnych działań na rzecz praw człowieka w regionie. Składały się na niego różne projekty realizowane od 2012 roku. W Birmie działaliśmy w wielu obszarach geograficznych i tematycznych, w zależności od lokalnych potrzeb. Wszystkie działania budowaliśmy w oparciu o dialog i współpracę ze społecznościami, wśród których działaliśmy. Od 2012 roku, przeprowadziliśmy szereg projektów z zakresu m.in.:

  • przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (przeszkoliliśmy ponad 450 kobiet),
  • edukacji obywatelskiej, w tym edukacji wyborczej (opublikowaliśmy ponad 3000 egzemplarzy „Podręcznika Wyborcy”, przygotowanego w 4 językach),
  • przeciwdziałania konfliktom,
  • edukacji partycypacyjnej,
  • ekologii i ochrony środowiska (w ramach tzw. „Oddolnych Inicjatyw Obywatelskich” nasi lokalni partnerzy zasadzili ponad 3000 drzew),
  • przeciwdziałania bezprawnym zawłaszczeniom ziemi (razem z lokalną fundacją ‘Community Sustainable Development Center’ zorganizowaliśmy pierwszą w regionie Szan konferencję dotyczącą bezprawnego zawłaszczenia ziemi, w której uczestniczyło ponad 1000 osób, z 7 mniejszości etnicznych).

Aktywnie wspieraliśmy mniejszości etniczne, m.in. mniejszość Rohindżów, przez ONZ uznanych za jedną z najbardziej dyskryminowanych mniejszości etnicznych na świecie. Pracujemy z jedną z bardzo niewielu istniejących organizacji Rohindżów, Women Peace Network Arakan, prowadzoną przez Wai Wai Nu, byłą więźniarkę polityczną i laureatkę nagrody N-Peace, przyznawanej przez UNDP.

Po 2015 roku - byliśmy zmuszeni zakończyć nasze działania w Birmie. Projekt Birma ograniczył się do pojedynczych dziań takich jak np.: spotkanie w Warszawie ze współpracującą z Fundacją znaną aktywistką i dysydentką Rohynga, Wai Wai Nu, w grudniu 2017 roku - czy akcja wsparcia dla protestujących w Mjanmie w marcu, 2021 roku.

Projekt Birma był finansowany od 2012 do 2015 roku ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach zapytania ofertowego Wsparcie Demokracji.