A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Warsztaty dla działaczy arakańskich

Przygotowaniem zarysu kampanii edukacyjnej dla wioski Nofuaushi, projektu sieci informacyjnej i działań rzeczniczych zakończyły się warsztaty umiejętności obywatelskich w Rangunie. Jednym z działań podjętych przez uczestników było przygotowanie propozycji wspólnego listu otwartego Arakańczyków dot. konfliktu w Arakanie. Uczestnicy opracowywali także projekty działań, które mogłyby objąć zarówno buddyjskie, jak i muzułmańskie społeczności zamieszkujące Arakan.

W ramach warsztatów uczestnicy poznali techniki facylitacji, zdiagnozowali kluczowe, aktualne problemy Arakanu, poznali podstawy psychologii konfliktu i analizowali doświadczenia transformacji z różnych miejsc świata pod kątem różnic i podobieństw z sytuacją w Arakanie.

Strona birmańskich projektów Fundacji Inna Przestrzeń i Solidarności Polsko-Birmańskiej

Nasze działania są współfinansowane ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.