A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Misja

Fundacja Inna Przestrzeń jest nienastawioną na zysk organizacją pozarządową. Powstała w czerwcu 2006 roku jako kontynuacja działań zespołu osób, które inicjowały i z sukcesem realizowały różne projekty o charakterze społecznym i artystycznym, dotyczące praw człowieka, w ramach innych organizacji pozarządowych (w tym m.in. w warszawskiej grupie Amnesty International i Polskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Tybetu).

Aktywnie działamy na rzecz promowania otwartości, demokracji i wielokulturowości. Otwieramy nowe przestrzenie dla wypowiedzi artystycznej i społecznej w Polsce i na świecie. Angażujemy się w działania na rzecz praw człowieka i włączamy zwykłych ludzi w ich realizację. Prowadzimy działania w obszarze edukacji interdyscyplinarnej oraz realizujemy projekty współpracy rozwojowej i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego wspólnie z lokalnymi partnerami w różnych miejscach świata. Współpracujemy z państwami Kaukazu, Unii Europejskiej i z Ukrainą. Byliśmy najbardziej aktywną organizacją polską w ramach wsparcia transformacji w Birmie (2012-2015), współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w Tunezji, przez lata prowadziliśmy Program Tybetański.

Nasze działania mają rzeczywisty wpływ na zmianę społeczną. W latach 2009-2012 prowadziliśmy projekt pilotażowy, który poprzedzał powstanie w Warszawie Centrum Wielokulturowego. Aktywnie włączyliśmy się również w stworzenie Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, której celem jest wspieranie działań na rzecz pełnego i podmiotowego funkcjonowania cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych i kulturowych w Warszawie. Od 2009 roku prowadziliśmy również Ośrodek Sintar - czeczeńskie centrum animacji i edukacji kulturalnej, który w 2015 roku przekształcił się w samodzielną Fundację SINTAR im. Issy Adajewa. Stworzylismy program i festiwal One Caucasus na pograniczu Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu oraz wspólnie z partnerami gruzińskimi - rozpoczęliśmy wdrażanie pierwszego na Kaukazie budżetu partycypacyjnego. Wydajemy książki artystyczne - w tym poświęcone pograniczu architektury, aktywizmu, sztuki współczesnej, edukacji i przestrzeni publicznej. W 2018 roku rozpoczęliśmy też dwa nowe programy edukacyjne: Akademię Trenerów i Trenerek (wspólnie z Habitat for Humanity) oraz Akademię Młodych Architektów.