A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Centrum Wsparcia Koordynacji

Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie (CWK) powstało w odpowiedzi na potrzebę wsparcia uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w Warszawie po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Centrum zainicjowaliśmy razem z innymi organizacjami pozarządowymi wchodzącymi w skład Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców oraz we współpracy z władzami m. st. Warszawy.

CWK ma na celu wzajemną wymianę informacji i zasobów pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz osób z Ukrainy na terenie Warszawy. Hub i biuro CWK znajdują się w Warsaw Towers, Sienna 39, na I. piętrze. Jest to przestrzeń do wzajemnego wsparcia informacyjnego, koordynacji, uwspólniania potrzeb i zasobów dla podmiotów wspierających (NGOs, ruchów nieformalnych, struktur miasta, instytucji publicznych, firm i innych podmiotów).

Działania 

Informator Warszawa                

Najbardziej obszerny Informator dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w Warszawie. 
www.WarszawaUkraina.pl