A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Przekaż 1% na Centrum Wielokulturowe!

Warszawskie Centrum Wielokulturowe – www.cw.org.pl KRS: 0000257224; cel szczegółowy: CW

Warszawskie Centrum Wielokulturowe stanowi priorytetowy projekt Fundacji Inna Przestrzeń. Jest ono ważnym elementem w tworzeniu nowoczesnej i efektywnej polityki migracyjnej miasta. Czy taka inicjatywa jest potrzebna? Tak, ponieważ:

· po wejściu Polski do Unii Europejskiej cudzoziemcy coraz częściej wybierają Warszawę jako miejsce swojej pracy i życia. Po przyjeździe napotykają tu jednak na liczne bariery i nieprzyjemności, gdyż miasto (jego urzędy i instytucje) nie jest przygotowane na ich przyjęcie.

· Warszawa powinna stać się dynamiczną, tętniącą życiem europejską stolicą – a w tym różnorodność kuchni, gustów, muzyki, estetyk reprezentowana przez warszawskich migrantów może tylko pomóc. Przedwojenna Warszawa ma przepiękną i niezwykle interesującą wielokulturową historię. Miasto powinno czerpać z tego cennego dziedzictwa i kontynuować porzuconą tradycję.

Na czym polega wyjątkowość inicjatywy Centrum? Jest to miejsce z założenia międzysektorowe – jego właścicielem będą władze miejskie, a nadzór merytoryczny sprawować będzie koalicja migranckich i polskich organizacji pozarządowych. Funkcje centrum:

- międzysektorowy dialog i wymiana doświadczeń

- miejsce wykluwania się migranckich projektów (artystycznych, obywatelskich, ekonomicznych) - udzielanie porad, informacji, coaching, udostępnianie sal oraz sprzętu (np. komputery) do rozpoczęcia własnej działalności

- informacja dla Warszawiaków o tym, co wielokulturowego „dzieje się w mieście”

- udostępnianie przestrzeni dla wielokulturowych projektów muzycznych, scenicznych, plastycznych.

Wszystkie te działania pozwolą warszawiakom na lepsze poznanie innych kultur, będą przeciwdziałać dyskryminacji i ksenofobii a także umożliwią bardzo oszczędne podróżowanie - bez wyjeżdżania poza granice Polski.

Dotychczasowe sukcesy, osiągnięcia, najciekawsze działania:

Ø Stworzenie koalicji ponad 20 organizacji pozarządowych na rzecz stworzenia Centrum

Ø Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego 2009-2011, w ramach którego odbyła się seria szkoleń dla cudzoziemców (trenerskich i nt. działania trzeciego sektora w Warszawie) oraz imprezy artystyczne (Wielokulturowe Street Party, Warszawski Plener Wielokulturowy, cykl imprez „Ludzie z Kontynentu”)

Ø Nawiązanie stałej współpracy z władzami miasta – Prezydent m.st. Warszawy wpisała stworzenie Centrum do swojego programu wyborczego na lata 2010-2014; Centrum zostało wpisane wśród planowanych projektów w aplikacji Warszawy do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jako inicjatywa, która będzie realizowana niezależnie od otrzymania tego tytułu.

Dlaczego przekazać 1% na Fundację Inna Przestrzeń?

Fundacja Inna Przestrzeń jest inicjatorem projektu Centrum i od kilku lat konsekwentnie i intensywnie pracuje nad jego realizacją. Warto przekazać jej 1%, by mogła poszerzyć zakres swoich działań – w zakresie efektywnego lobbyingu na rzecz Centrum, promocji działań (co pozwoli na intensyfikację społecznej dyskusji na temat migracji jako takiej) oraz innych projektów trenersko-artystycznych, które pozwalają migrantom aktywniej i bardziej podmiotowo uczestniczyć w publicznym życiu Warszawy.

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na to działanie?

Środki przekazane na Centrum to inwestycja w innowacyjność i wizerunek Warszawy (a co za tym idzie – Polski) jako przyjaznej, otwartej i nowoczesnej stolicy.

Dzięki Twojemu 1% Warszawa zacznie mówić różnymi językami (i warszawiacy również…). Będzie można częściej zobaczyć film z odległych miejsc czy posłuchać zupełnie nowej, nieznanej dotąd muzyki. Warszawa stanie się miejscem inspirującym i twórczym.

Jest to również inwestycja w lepszą przyszłość i rozwój ekonomiczny, gdyż wraz z cudzoziemcami, napływa do Polski zagraniczny biznes, a co z tym idzie tworzą się nowe miejsca pracy.

Jak zostaną wykorzystane środki pozyskane z 1%?

Środki pozyskane z wpłat 1% będą wykorzystane na efektwniejszą informację o idei Centrum (lobbying i promocja poprzez strony interetowe, media, organizowanie spotkań i dyskusji, publikacje). Działania promocyjne i dyskusja wokół Centrum są kluczowe dla efektywnej realizacji tej idei. Dzięki przekazanym nam funduszom będziemy mogli częściej organizować spotkania koalicji, co przyspieszy powstanie Centrum.

Warszawskie Centrum Wielokulturowe jest częścią działań Fundacji Inna Przestrzeń – www.przestrzen.art.pl Jeśli chcesz przekazać 1% na wszystkie działania Fundacji Inna Przestrzeń, wypełniając rozliczenie podatkowe wpisz KRS: 0000257224 i pozostaw pole celu puste.

Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku na Warszawskie Centrum Wielokulturowe, wypełniając rozliczenie podatkowe wpisz KRS: 0000257224 oraz cel szczegółowy: CW.

Możesz również przekazać 1% swojego podatku na inne działania Fundacji Inna Przestrzeń, które będą prezentowane w najbliższym czasie.

Zachęcamy też do wypełnienia swojego rozliczenia podatkowego dzięki darmowemu programowi z numerem KRS naszej organizacji dostępnym tu http://www.e-pity.pl/program-pity-2011-online0000257224