A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Bliżej Centrum Wielokulturowego w Warszawie!

6 organizacji-fundatorów, 10 organizacji w radzie Fundacji - a to dopiero początek! Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie ustanowiona! W piątek, 20 grudnia 2013 roku Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic", Fundacja „Nasz Wybór", Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art” w imieniu szerokiej koalicji organizacji pozarządowych ustanowiły Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Fundatorzy powołali Radę Fundacji w następującym składzie:
1. Fundacja Inna Przestrzeń, reprezentowana przez Witka Hebanowskiego,
2. Fundacja Afryka Inaczej, reprezentowana przez Mamadou Dioufa,
3. Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, reprezentowana przez Ksenię Naranovich
4. Fundacja Sztuki Arteria, reprezentowana przez Jakuba Królikowskiego,
5. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, reprezentowana przez Katarzynę Kubin,
6. Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art”, reprezentowana przez Ewę Goc,
7. Fundacja „Nasz Wybór”, reprezentowana przez Myroslave Keryk
8. Stowarzyszenie SIETAR Polska, reprezentowane przez Katarzynę Artemiuk,
9. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, reprezentowane przez Roberta Krzysztonia,
10. Stowarzyszenie Integracji Cudzoziemców SIC!, reprezentowane przez Kamilę Nocuń

a także: 7- osobowy Zarząd w składzie:
1. Piotr Cykowski
2. Miroslava Keryk
3. Mamadou Diouf
4. Witek Hebanowski
5. Jakub Królikowski
6. Katarzyna Kubin
7. Ksenia Naranovich

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Agnieszka Kozakoszczak
2. Małgorzata Topczewska
3. Tetyana Rodnyenkova

Gratulujemy wszystkim i zapraszamy do dalszej współpracy!

----

> Strona pilotażu Centrum Wielokulturowego w Warszawie na FB