A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Mobilni w Kulturze 2021 - kiedy wyniki?

Do programu Mobilni w Kulturze 2021 złożono łącznie 399 wniosków o dofinansowanie realizacji działań twórczych. Teraz czas na ocenę.

Wasze wnioski będę oceniane zawsze przez dwie osoby, z czego co najmniej jedną ekspertkę/jednego eksperta w dziedzinie, którą wskazaliście jako wiodącą. Komisja przedstawi listę rankingową, wraz z listą rezerwową, Radzie Programu, która ostatecznie zatwierdzi listę dofinansowanych projektów/inicjatyw.

Na 399 wniosków - w 101 wskazano muzykę jako dziedzinę wiodącą, kolejne "miejsca" zajęły: projekty interdyscyplinarne (93), sztuki wizualne (47), teatr, film/wideo i taniec. 

W sumie aplikowano o 3 419 000 PLN - w tym 330 wniosków o 9000 PLN, 52 o 7000 PLN i 17 o 5000 PLN. Przypominamy, że pula dofinansowań to 900 000 PLN. 
 
Wyniki podamy do 6 sierpnia. Śledźcie naszą stroną (warto zapisać się też na nasz newsletter) oraz media społecznościowe. 

Program Mobilni w Kulturze 2021 jest organizowany i finansowany przez Urząd m. st. Warszawy, jego operatorem jest Fundacja Inna Przestrzeń.