A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

137 złożonych projektów do budżetu partycypacjnego w Gruzji

Pod koniec lipca zakończyło się składanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w gruzińskim municypalitecie Marneuli. W 6 rejonach zostało złożonych łącznie 137 projektów.  To o ponad 80 projektów więcej niż w poprzedni roku.

Przez cały okres składania projektów mieszkańcom pomagali lokalni koordynatorzy oraz lokalna organizacja pozarządowa. Pomysły na projekty dotyczą zarówno drobnej infrastruktury - wybudowania boiska szkolnego, stworzenia parku rekreacji, poprawy stanu dróg lokalnych, oświetlenia ulic, jak i większych przedsięwzięć - wybudowania przedszkola, wprowadzenia systemu odprowadzania wody, doprowadzenia transportu publicznego do oddalonych od ośrodków miejskich miejscowości i budowy dróg lokalnych. Obecnie trwa weryfikacja formalna projektów, którą prowadzi specjalnie powołana Rada ds. budżety partycypacyjnego.  

Od 30 sierpnia przez tydzień będą odbywać się spotkania wyborcze, podczas których mieszkańcy na podstawie wcześniej wypracowanych priorytetów zadecydują o tym, jakie potrzeby zostaną zrealizowane w 2017 roku. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 8 września.