A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych - KIWi

Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi to projekt Fundacji Inna Przestrzeń zapoczątkowany w 2010 roku. Formuła projektu jest stała choć poszczególne elementy każdej edycji dostosowywane są do zapotrzebowania uczestników.

Uczestnicy projektu początkowo biorą udział w warsztatach dotyczących pozyskiwania funduszy na działania kulturalno artystycznych oraz realizacji projektów. Każdy z nich po odbyciu szkolenia może aplikować o wsparcie finansowe i merytoryczne swojej inicjatywy, a także zgłosić zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenie (np. warsztat PR, warsztat prezentacji przed pracodawcą). Najlepsze projekty otrzymują wsparcie i są realizowane z pomocą tutorów i doświadczonych koordynatorów proejktów wielokulturowych. Od 2012 roku Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi cieszy się coraz większym zainteresowaniem migrantów i osób związanych ze środowiskiem wielokulturowym. Szacujemy że to tej pory w warsztatach wzięło udział prawie 200 osób, oraz zrealizowano ponad 60 unikalnych inicjatyw. Część z nich jest kontynuowana przez pomysłodawców poza wsparciem KIWi.

W 2023 odbędą się kolejne edycje KIWI finansowane z budżetu m.st. Warszawy.

W październiku 2022 roku odbyła się specjalna edycja KIWI dla uchodźczyń z Ukrainy finansowana przez UNICEF.

W latach 2021 - 2022 KIWI było częścią Projektu "Laboratorium aktywizacji" realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Działania w 2021 r były współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy.

  

Kalendarium:

2021 zamykamy z odbytymi dwoma warsztatami KIWI. Udało się nam zrealizować liczne wydarzenia o zaangażować migrantów i migrantki w ich projekty. Zobacz film z jednych warsztatów!

2021 Po kilku latach przerwy KIWi wraca w ramach projektu Laboratorium Aktywizacji. Pierwsze warsztaty nowej edycji odbywają się już w marcu, 2021 roku. 

2014 W ramach warsztatów zrealizowano 5 inicjatyw uczestników projektów: Punkt Konsultacyjny dla Cudzoziemnców pod Wydziałem Spraw Cudzoziemców w Warszawie; Uliczną Akademię Obywatelską; Spektakl Ukraiński przygotowany przez grupę aktorów z Ukrainy na motywach tekstu "Na żywo" Oleksandra Irvaneca; spot promujący poezję Miłosza, ilustrujący utwór "Okno" czytany przez lektorów w języku polskim, angielskim i japońskim; Meksykańskie Święto Zmarłych.

2013 W ramach warsztatów zrealizowano 6 inicjatyw uczestników projektów, zarówno o charakterze edukacyjnym, jak również artystycznym. Wszystkie miały charakter otwarty: Festiwal Kina Opowiadanego; Meksykańskie Święto Zmarłych; warsztaty plecionkarstwa prowadzone przez pochodzącą z Ukrainy Yanę Sira; warsztaty dladzieci w wieku 6-9 lat pt. "Smok, syrenka i ja"; warsztat międzykulturowej wymiany doświadczeń i efektywnego projektowania strategii projektu pt. "Akcja Integracja!" oraz projekt pt. "WwW - Wychowani w Warszawie". 

2012 W ramach warsztatów zrealizowano 8 inicjatyw uczestników projektów, w tym: dwa blogi/strony internetowe; dwa warsztaty artystyczne; pięć projektów „wydarzeniowych” (występy muzyczne, taneczne, kabaretowe, m.in. Rewia Afrykańska Mulemba, kabaret KWN); trzy wydarzenia otwarte dla szerokiej publiczności w ramach formuły "Open Mike"; konsultacje dotyczące zakładania dwóch organizacji kulturalnych (m.in. Fundacji Kultury Białoruskiej); konsultacje i przygotowanie jednego projektu społeczno­-edukacyjnego (nauka języka dzieci z par mieszanych).