A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Architektura Cienia (tomy II/III)

Architektura Cienia to obiekty, które funkcjonują na marginesie uwagi. Powstają często bez udziału architekta, niepostrzeżenie wyrastają w podcieniach budynków, przejściach podziemnych, tunelach i lukach miasta. Archetyp cienia w psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oznacza zbiór elementów stabuizowanych lub wypartych ze świadomości indywidualnej i zbiorowej. Terapia prowadząca do uzdrowienia polega na przeniesieniu wypartych elementów ze strefy cienia do świadomości. Niniejsza publikacja i jej kolejne tomy stanowią subiektywną kolekcję tego, co powinno wyjść z cienia.

Architektura Cienia. Handel uliczny (tom I) to pierwszy interdyscyplinarny przewodnik po strategiach, praktykach i projektach związanych z handlem ulicznym. Publikacja Aleksandry Wasilkowskiej to także pierwsza książka Fundacji Inna Przestrzeń, która trafiła do księgarni. Szara strefa w wielu krajach to nawet 40% rynku. Prognozy mówią o nieustającym wzroście nieformalnego przepływu kapitału. Szacuje się, że połowa ludzi pracujących na świecie - około 1,8 mld osób - pracuje w szarej strefie. Ekonomia i rozrastająca się szara strefa oraz rodzące się w czasach kryzysu alternatywne ekonomie takie, jak: banki czasu, bezgotówkowe wymiany towarów i usług, alternatywne waluty, niewątpliwie będą mieć wpływ zarówno na kształt architektury, jak i organizację miast w przyszłości.

Architektura Cienia. Bazary i szalety (tom II i III) prezentuje bazary, przestrzeń także związaną z handlem i mikroprzedsiębiorczością, ale już w bardziej ustrukturyzowanej i zalegalizowanej formie. III tom książki porusza kolejny wątek spychanej na margines Architektury Cienia, czyli szalety. Zarówno stragany, bazary, jak i szalety publiczne są najbardziej egalitarną przestrzenią, niezależnie od statusu społecznego dostępną dla wszystkich. To, co je często łączy, to negatywny stereotyp miejsca brudnego, chaotycznego oraz ich sukcesywne znikanie z mapy miasta.

KUP KSIĄŻKĘ


W naszym sklepiku dostępne są:

Shadow Architectrue/ Architektura Cienia. Handel uliczny (tom I)

Shadow Architecture/ Architektura Cienia. Bazary i szalety (tom II i III)

***

"Architektura Cienia" odwraca proporcje. Handel uliczny - traktowany przez wielu - jako negatywne zjawisko życia miasta, może być jego atutem. Zamiast wstydzić się handlu ulicznego (usuwając go lub ukrywając), stwórzmy dobre warunki dla jego współistnienia z rozwojem żywej, nowoczesnej metropolii.

Książka spodoba się wszystkim tym, którzy chcą spojrzeć na miasto z perspektywyekonomii i sztuki, nie boją się miejskich paradoksów i wewnętrznych sprzeczności.Handel uliczny jest zjawiskiem, które zamiast szpecić ulice współczesnych miast, powinien je wypełniać i uspołeczniać.
Aby miasta były dla ludzi, handel uliczny musi znalezć w nim stosowne miejsce.

Równolegle do działań urbanistów, miejskich aktywistów i artystów, konieczna jest mądra polityka władz miejskich, które czasem zapominają, że nie sztuką jest realizowanie wielkich inwestycji urbanistycznych,  ale przede wszystkim zagospodarowanie luk pomiędzy nimi wodpowiedzialny społecznie sposób.

Witek Hebanowski
Julia Missala
Fundacja Inna Przestrzeń