A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Po 11 listopada: apel do mediów

Apel do dziennikarzy i dziennikarek w sprawie odpowiedzialności za dyskurs o patriotyzmie, państwie prawa, narodach i różnorodności społecznej podpisany przez 45 organizacji Po 11 listopada: Jesteście odpowiedzialni za Polskę
 
W Państwie, w jakim chcemy żyć, istotne problemy społeczne podnoszone są w debacie publicznej współtworzonej przez media przy udziale całego społeczeństwa. Rola mediów jest więc wyjątkowa. Szczególnie teraz mogą one wziąć na siebie odpowiedzialność za wyjaśnianie zagrożeń nacjonalizmu oraz uczulanie społeczeństwa na ksenofobię i ideologie odwołujące się do przemocy. 
 
Młodzież zainteresowana pracą dziennikarską i pracą w mediach, uczestnicząca niedawno w warsztatach Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, intuicyjnie i pięknie definiowała misję mediów w kontekście różnorodności społecznej. W tej wizji media mają za zadanie rzetelnie przekazywać informacje i wyjaśniać ich wieloaspektowość, pokazywać zło będące rezultatem uprzedzeń i nienawiści, uwrażliwiać na przemoc, dyskryminację i krzywdę oraz tworzyć przestrzeń dla dialogu. Tak i my widzimy rolę mediów. 
 
Z dużym niepokojem obserwujemy, że znacząca część polskich mediów informuje o nacjonalistycznej i ksenofobicznej przemocy w sposób sensacyjny lub bagatelizujący.  Tymczasem obie te praktyki – incydentalne wyolbrzymianie wydarzeń wynikających ze skrajnych postaw społecznych, w tym nacjonalizmu oraz umniejszanie działań podejmowanych przez ugrupowania nacjonalistyczne – stanowią przykład nieodpowiedzialności. Każda z tych praktyk de facto prowadzi do ignorowania istniejącego problemu. Terror motywowany uprzedzeniami i nacjonalistyczną lub rasistowską ideologią opisywany jest jako „incydenty” lub „zachowania chuligańskie”. Jednocześnie przywódcy skrajnych ugrupowań znanych z nawoływania do przemocy zapraszani są do studia, co legitymizuje ich udział w debacie publicznej a ich ideologię przedstawia jako pełnoprawny głos w dyskusji. W ten sposób barwny i sensacyjny margines pojawia się w mainstreamie
 a ekstremistyczne, przemocowe i nienawistne hasła zadomowiają się w dyskursie jako akceptowalna i równoprawna alternatywa do obecnego status quo. Te same osoby, które do telewizji przychodzą w schludnych garniturach i używają ostrożnych eufemizmów na wiecach dla pseudokibiców nawołują do rozwiązań siłowych wobec "liberałów, lewaków i pedałów". 
A tłum im odkrzykuje "Zawisną!". 
 
Ataki na Romów i migrantów, dewastacje cmentarzy żydowskich, rasizm i antysemityzm na stadionach, groźby wobec społeczności LGBT to nie jest polska tradycja. To konsekwencja zaniedbań w systemie edukacji nie przygotowującym do życia w różnorodnym społeczeństwie, konsekwencja ignorancji czy bezsilności władz skupionych na politycznych sporach, konsekwencja bierności i zaniechań środowisk opiniotwórczych wobec pojawiania się postaw radykalnych, w tym skrajnie nacjonalistycznych. Historia pokazuje, że zagrożenia, jakim jest skrajny nacjonalizm nie można traktować z przymrużeniem oka tłumacząc, że jest to „niegroźny margines”, że „chuligaństwo”. To ideologia, której metodą jest przemoc. Za rozkwit tej ideologii, za wyjście przemocy i nienawiści z dyskursu na ulicę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, jeśli adekwatnie nie reagujemy.
 
Szczególna rola w tym zadaniu przypada mediom – to Wy, dziennikarze i dziennikarki, będąc odpowiedzialnymi za współtworzenie dyskursu o patriotyzmie, państwie prawa, narodach
 i różnorodności społecznej, jesteście tym samym odpowiedzialni  i odpowiedzialne za Polskę. To Wy codziennie przemawiacie do milionów odbiorców. 
 
Apelujemy, abyście nie tylko informowali, ale też tworzyli przestrzeń do dialogu opartego na szacunku.
Apelujemy, abyście przedstawiali sporne kwestie w sposób krytyczny i kompleksowy, uwzględniając różne głosy.
Apelujemy, abyście nie zapraszali do debaty osób nawołujących do przemocy, prezentujących uprzedzenia i nienawiść. 
 
Człowiek, który nie szanuje drugiego człowieka nie jest wykluczony z debaty - sam się wyklucza. Bo jak mówił Tadeusz Mazowiecki, można się różnić, można się spierać, ale nie można się nienawidzić.
 
 
Z poważaniem,
 
1. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
3. Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej
4. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
5. Fundacja „Afryka Inaczej”
6. Fundacja 4YOUth
7. Fundacja Autonomia
8. Fundacja Centrum Europy Lokalnej
9. Fundacja Dialog- Pheniben
10. Fundacja dla Wolności
11. Fundacja Feminoteka
12. Fundacja im. Anny Lindh Polska
13. Fundacja Inna Przestrzeń
14. Fundacja Klamra
15. Fundacja na rzecz Społeczeństwa Otwartego i Dialogu Międzykulturowego REVERS
16. Fundacja Osiem Marzeń – Szydłowiec
17. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
18. Fundacja Trans-fuzja
19. Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”
20. Hollaback! Polska
21. Humanity in Action Polska
22. Instytut Podkarpacki
23. Instytut Tolerancji z Łódzi
24. Kampania Przeciw Homofobii
25. Otwarta Rzeczpospolita
26. Polska Wspólnota Pokoju
27. Polskie Forum Migracyjne
28. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
29. Stowarzyszenie "Jeden Świat"
30. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” oraz redakcja czasopisma „Nigdy Więcej”
31. Stowarzyszenie Akceptacja
32. Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój
33. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa
34. Stowarzyszenie dla Ziemi
35. Stowarzyszenie Homo Faber
36. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
37. Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury
38. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
39. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
40. Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte
41. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności
42. Stowarzyszenie Praktyków Kultury
43. Stowarzyszenie Romów w Polsce
44. Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice
45. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 
Do wiadomości:
1. Rada Etyki Mediów
2. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
3. Rzecznik Praw Obywatelskich