A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Stand up for Ukraine!

Dołącz do apelu przedstawicieli różnorodnych środowisk z 11 krajów do władz państw demokratycznych, aby wesprzeć Ukrainę w obronie swojego terytorium i w odbudowie gospodarki! (tłumaczenie polskie poniżej)

To the governments of democratic countries

We -- who share the common belief that aggression is never the right strategy in global politics -- representatives of civil society organizations, cultural institutions, independent media and universities from Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Czech Republic, Georgia, Germany, Poland, Portugal, Sweden, United Kingdom, USA and Ukrainian citizens living abroad

appeal to all decision-makers from democratic countries - including the United Kingdom & the United States of America - signatories of the Budapest Memorandum on Security Assurances (1994):

Time has run out for only economic sanctions, visa restriction lists or the expression of concern.

It is time to stand firm behind Ukraine and support in all ways its integrity and independence - including the support in defending Ukrainian territory.

We also call for supporting Ukraine in restoring its economy - understanding that all support must be followed by economic and political reforms demanded by thousands of Ukrainians in protests started in November 2013.

We need to show our practical solidarity with Ukrainian people who bravely stood up for the universal values not only for Ukraine but for all of us. If we all fail to stand together for Ukraine now - tomorrow, security, respecting borders, and freedom will no longer be guaranteed to any of us.
 • Vardan Harutyunyan, composer and sound artist, Yerevan, Armenia
 • Tarlan Gorchu, Chief coordinator of TuTu Children’s Cultural Centre, Baku, Azerbaijan
 • Petya Koleva, Managing Director of Intercultura Consult, Sofia, Bulgaria
 • William Hollister, U.S. citizen, Prague, Czech
 • Nini Palavandishvili, Curator and Project Manager, GeoAIR, Tbilisi, Georgia
 • Marcus Oertel, General Manager of Kultur Aktiv, Dresden, Germany
 • Jana Lisna, member of Youth Human Rights Movements, Warsaw, Poland
 • Olha Pelekh, PhD candidate of Catholic University of Lublin, Warsaw, Poland
 • Witek Hebanowski, president of The Other Space Foundation, Warsaw, Poland
 • Elza Neto, Oficina da Courela, Évora, Portugal
 • Adam Potrykus, Co-founder of the Stockholm Fringe Festival, Stockholm, Sweden
 • Magda Walter, International media and communications consultant, London, United Kingdom
 • Rick Roth, Coordinator of the Group 133 Amnesty International USA, Somerville, MA, USA
 • Pamela Ikegami, NH Legislative Coordinator, Amnesty International USA, Portsmouth, NH, USA
Join the appeal


My, którzy dzielimy wspólną wiarę, że agresja nigdy nie jest właściwą strategią w polityce międzynarodowej, przedstawiciele organizacji obywatelskich, instytucji kultury i uczelni wyższych z Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Czech, Gruzji, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii oraz Ukraińcy żyjący poza granicami kraju ojczystego:

Apelujemy do wszystkich decydentów krajów demokratycznych - w tym do władz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - sygnotariuszy Memorandum Budapeszteńskiego o Gwarancjach Bezpieczeństwa (1994):

Nadszedł czas w którym nie wystarczą już sankcje ekonomiczne, listy osób objęte restrykcjami  wizowymi czy “wyrażanie zaniepokojenia”.

Nadszedł czas, aby stanowczo stanąć po stronie Ukrainy i wesprzeć na wszelkie możliwe sposoby jej integralność i niepodległość - włączając w to wsparcie dla obrony terytorium Ukrainy.

Wzywamy także do wsparcia Ukrainy w odbudowie gospodarki - rozumiejąc, że pomocy powinny towarzyszyć reformy ekonomiczne i polityczne, których domagały się tysiące Ukrainców w protestach rozpoczętych w listopadzie 2013 roku.

Musimy okazać naszą praktyczną solidarność z obywatelami Ukrainy, którzy dzielnie bronili uniwersalnych wartości nie tylko dla swojego kraju, ale dla nas wszystkich. Jeśli teraz nie staniemy razem z Ukrainą - jutro bezpieczeństwo, wolność i poszanowania granic nie będą zagwarantowane żadnemu z nas.

Dołącz do petycji