A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Trzy kampanie na Ukrainie!

W ramach projektu "Kampanie społeczne - Know How i realizacja" ukraińskie organizacje z Berdiańska, Kijowa i Khersona zrealizowały swoje akcje, wcześniej wybrane w ramach konkursu na najlepszą lokalną kampanię społeczną.

W ramach konkursu nagrodzono następujące kampanie Lokalnych Grup Działania (LGD):

Miejsce 1: LGD z Berdiańska, w skład której weszły następujące instytucje: NGO “Institute of Communities Development”, “Boards Association of Multistored Houses”, Advertisement commercial agency “Creative-production “Aloha”, Local branch of national Ukrainian newspaper “А-5” z projektem: “I have a right!” mającym na celu kampanię na rzecz aktywizacji mieszkańców wielkich blokowisk w Berdyansku.

Miejsce 2: LGD z Kijowa, w skład której weszły następujące instytucje: „EveryChild Ukraine”, Kyiv Regional Social Centre for Family, Children and Youth, PROVID z projektem: “Prevention of Child Abandonment in Kyiv region” mającym na celu kampanię na rzecz zmniejszenia zjawiska porzucania dzieci w Kijowie.

Miejsce 3: LGD z Khersona, w skład której weszły następujące instytucje: Kherson city Centre of the Youth Initiatives “Totem”, Advertising agency “RA Evolution” LTD., Private business firm “Ucon” z projektem: “Ecological campaign “Clear nature – clear rest. Be a good guest!" mającym na celu kampanię na rzecz zmniejszenia zjawiska zaśmiecania środowiska w rejonie Khersonu.