A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Sukces projektu w Azerbejdżanie!

Spośród ponad 10 modeli zabezpieczenia społecznego krajów Unii Europejskiej Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej Azerbejdżanu wybrało polski model do adaptacji do prawa azerbejdżańskiego. Jest to rezultat projektu współpracy rozwojowej z partnerami azerbejdżańskimi.

Dyrektor Departamentu Problemów Ubóstwa i Celowego Wsparcia Socjalnego Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Azerbejdżanu w liście do Fundacji Inna Przestrzeni"[...] Ministerstwo poznało doświadczenie większości krajów europejskich. Przedstawiciele Ministerstwa odwiedzili ponad 10 krajów europejskich i zapoznali się z aktualną sytuacją legislacji dot. zabezpieczenia społecznego oraz świadczeń socjalnych. W 2008 roku reprezentanci MPOS dwukrotnie odwiedzili Polskę i odbyli spotkanie w [polskim] Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zapoznali się także z polską legislacją w tym zakresie i podjęli decyzję, że właśnie ta legislacja będzie najlepsza do adaptacji w Azerbejdżanie."

Przedstawiciele Ministerstwa oraz azerbejdżańskich organizacji pozarządowych brali udział w wizytach studyjnych i warsztatach w Polsce w ramach projektów "Promowanie Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie dla instytucji państwowych, promowanie dobrych praktyk oraz walka z korupcją w zakresie pomocy społecznej. Azerbejdżan - Armenia - Polska." przy wsparciu Programu Polskiej Pomocy MSZ oraz "Lokalne Centrum Usamodzielniena - Robinsoni 2008." przy wsparciu Programu RITA.

Przeczytaj cały list z MPiOS Azerbejdżanu (w języku angielskim)