A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

1% dla Fundacji Inna Przestrzeń

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na Fundację Inna Przestrzeń. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli rozwijać i kontynuować nasze działania. Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wspólne działania w 2008 roku. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów artystycznych i kulturalnych, promowaliśmy wielokulturowość. Mówiliśmy głośno o prawach człowieka w przypadku protestów w Tybecie, Olimpiady w Pekinie, konfliktu w Gruzji. Przekazywaliśmy najlepsze polskie doświadczenia na Ukrainę, do Azerbejdżanu i Armenii. Wiele sukcesów, ale i ciężkiej pracy za nami.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na działania Fundacji Inna Przestrzeń. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli rozwijać i kontynuować nasze działania.

W ubiegłym roku przekazane środki przeznaczyliśmy na kampanię na rzecz praw człowieka w Chinach w związku z Olimpiadą. O tym jak wykorzystaliśmy powierzone środki możesz przeczytać na stronie: http://www.przestrzen.art.pl/AO_wydatki.htm.

W tym roku możesz wesprzeć całość działań fundacji lub poszczególne programy.

Jak przekazać 1% podatku na działania Fundacji Inna Przestrzeń?

KROK 1:
W rubryce Nazwa OPP wpisz: Fundacja Inna Przestrzeń

KROK 2:
W rubryce Numer KRS wpisz: 0000257224

Następnie w rubryce cel szczegółowy 1% pozostaw puste pole, aby wspierać całość działań Fundacji (te środki są dla nas szczególnie ważne, gdyż pozwalają prowadzić nam sprawnie konkretne działania).

Jeśli chcesz wesprzeć konkretne działania fundacji w rubryce cel szczegółowy 1% wpisz np.: Kontynent (aby wesprzeć działanie portalu o wielokulturowej Warszawie Kontynent Warszawa www.kontynent.waw.pl), Tybet (aby wesprzeć Program Tybetański Fundacji www.ratujTybet.org)

Jeśli wyrazisz zgodę na przekazanie nam Twoich danych, będziemy Tobie wysyłać nasze publikacje, zaproszenia na wydarzenia i informacje o dalszych sukcesach.

KROK 3:
W rubryce Wnioskowana kwota wpisz kwotę podatku, jaką przekazujesz na Fundację Inna Przestrzeń - pamiętaj, że musi stanowić 1 % Twojego podatku. (PIT 28 - pole 131, PIT 36 - pole 307, PIT 37 - pole 126).

KROK 4:
Wypełniony formularz PIT składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba załączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1% podatku na OPP, Urząd Skarbowy sam przekaże nam Twój 1%.