A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Solidarni z rosyjskimi obrońcami praw człowieka

W sobotę zakończyła się wizyta rosyjskich obrońców praw człowieka w Warszawie. Wizyta odbyła się w ramach projektu "Polska - Rosja: dobre praktyki i współpraca w obronie praw więźniów" realizowanego dzięki wsparciu Programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażanego przez Fundację Edukacja dla Demorkacji.

W wizycie udział wzięli:
  • Lew Ponomariov, szef Fundacji "Za prawa człowieka" i współtwórca rosyjskiej Solidarności.
  • Nadieżda Radnajewa, dyrektorka moskiewskiego biura Fundacji w obronie praw więźniów
  • Tatiana Rudakova, szefowa organizacji "Matki w obronie praw zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych i skazanych"
Goście z Rosji spotkali się z legendami polskiej opozycji demokratycznej - Adamem Michnikiem (spotkanie także z dziennikarzami Gazety Wyborczej), Henrykiem Wujcem, Zbigniewem Bujakiem i Zbigniewem Romaszewskim (wicemarszałkiem Senatu RP). W ramach wizyty odwiedzili m.in. warszawskie areszty śledcze, Ośrodek "Karta", Helsińską Fundację Praw Człowieka (spotkanie z prezesem fundacji - Danutą Przywarą), Amnesty International. Spotkali się także z Kubą Wygnańskim, współtwórcą polskiego ruchu organizacji pozarządowych. Wzięli udział w warsztatach dot. dobrych praktyk w systemie więziennictwa oraz - wraz z zespołem Fundacji Inna Przestrzeń - dot. planowania wspólnych działań. Finałem wizyty godzinna audycja "Inna Przestrzeń w Radiu TOK fm" poświęcona w całości sytuacji w Rosji.

---> Kontakt z koordynatorem projektu - Narminą Hebanowską