A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Warsztaty podwyższenia kompetencji dla organizacji oferujących swoje usługi imigrantom

Fundacja Inna Przestrzeń serdecznie zaprasza na drugie warsztaty w ramach koalicji Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. 6 – 7 listopada 11:00 -17:00

Warszaty będą zawierać m. in. następujące elementy:

1) Rekrutacja (kampanie promocyjne I rekrutacyjne skierowane do imigrantów – jak skutecznie docierać do cudzoziemców)

2) Pierwszy kontakt (przełamywanie barier w komunikacji, informacja o ofertach innych organizacji)

3) Praca z cudzoziemcem (długofalowość i rozwój współpracy, zapobieganie przed uzaleźnieniem od pomocy)

4) Ewaluacja (w jaki sposób mierzyć nasz sukces, jak wykorzystać ewaluacje do modyfikacji oferty dla imigrantów, określanie wskaźników sukcesu, metody oceny.)

Warsztaty będą prowadzone metodami interaktywnymi i będą częściowo oparte na doświadczeniach warszawskich organizacji współpracujących z cudzoziemcami.

Wolontariuszy i działaczy organizacji, które działają w obszarze wielokulturowości oraz działań związanych z cudzoziemcami zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (imie, nazwisko, organizacja, nr tel) do 5 listopada 2010 do Nguyen Thuy Linh na adres mailowy linh(at)przestrzen.art.pl

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału warszawskich organizacji działających w obszarze dialogu międzykulturowego oraz na rzecz imigrantów” i finansowane są ze środków Urzędu M. St. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej).