A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32), w dniach 1 lipca 2009 – 30 czerwca 2010 na podstawie decyzji MSWiA Nr 90/2009 przeprowadziła zbiórkę publiczną na działania związane z informowaniem i edukowaniem o sytuacji praw człowieka w Tybecie.
.
Zebraną kwotę w wysokości 9 936,52 zł (wpływy na wydzielonym rachunku bankowym: 8 701,33 zł, zbiórka do puszki kwestarskiej: 1 206,17 zł i 7 Euro – 29,02 zł) które zostały przeznaczone na:
- wydanie biuletynów informujących o sytuacji w Tybecie (1 833,87 zł),
- dystrybucję biuletynów do instytucji i osób zainteresowanych (1 498,30 zł),
- przygotowanie wystaw edukacyjnych o sytuacji praw człowieka w Tybecie (6 604,35 zł).
Przeprowadzenie zbiórki nie wiązało się z koniecznością ponoszenia kosztów przeprowadzenia zbiórki.