A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Ubóstwo to też łamanie praw człowieka

Skazywanie ludzi na życie w ubóstwie to łamanie podstawowych praw człowieka i pogwałcenie ludzkiej godności – wspólny komunikat 18 polskich organizacji pozarządowych na Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Obchodzony co roku 10 grudnia Dzień Praw Człowieka upamiętnia uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ w 1948 roku. Artykuł 25. Deklaracji uznaje, że „każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską(…)”.
W 62. rocznicę uchwalenia tego dokumentu organizacje prowadzące kampanię społeczną "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" przypominają, że walka z ubóstwem to nasz obowiązek, a nie kwestia dobroczynności. Społeczność międzynarodowa wzięła na siebie odpowiedzialność za to, by wszyscy ludzie, bez względu na miejsce zamieszkania, żyli w godnych warunkach.
Tymczasem w ostatnich latach pomoc UE dla krajów najbiedniejszych zmniejszyła się - Raport OECD z kwietnia 2010, http://www.oecd.org/dataoecd/37/50/42400973.pdf
(np. w przypadku Niemiec spadek wynosi 12 procent, a w przypadku Włoch zanotowano spadek o 31 procent). Istnieje poważna obawa, że Unia może nie dotrzymać zobowiązania do przeznaczenia 0,7 procent swojego dochodu na pomoc rozwojową do 2015 roku.
Na świecie nadal 1,4 miliarda ludzi żyje w głębokiej nędzy, a ich podstawowe prawa, takie jak prawo do wody, żywności czy edukacji są codziennie łamane.
Kampania społeczna "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" jest realizowana przez 18 organizacji w ramach projektu GREAT. Te organizacje to: Fundacja Edukacja Dla Demokracji, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja Mederi, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, PRO HUMANUM - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Amnesty International, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Partners Polska z Warszawy, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, Stowarzyszenie „Solidarni w Europie”, Stowarzyszenia „Jeden Świat” z Poznania.
W ramach Kampanii Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń wspólnie z grupą 3fala.art.pl zorganizował ogólnopolską trasę graffiti pod hasłem: „Każdy ma prawo do edukacji. W Tybecie też?”. Poniżej relacja koordynatora trasy Darka Paczkowskiego, którą można znaleźć także w najnowszym biuletynie RatujTybet!
„W ramach trasy Graffiti dla Tybetu pierwszy raz w Polskę ruszyłem przed olimpiadą („olimpiadą”) w Pekinie w 2008 roku. W 2010 wystartowałem z Bielska-Białej w Dzień Dziecka, bo sprawa dotyczyła tybetańskich dzieci i ich dostępu do edukacji.
Warto jednak wspomnieć o kilku rzeczach, które wydarzyły się podczas trasy po kraju. Odwiedziłem 9 miast i miasteczek. Prace powstały w nietypowych miejscach, m.in. na sklepie spożywczym w Chełmży i lokalu z kebabem w Nowym n/Wisłą.
W malowaniu wzięło udział około 100 osób niezwiązanych z graffiti, a także artyści, którzy profesjonalnie zajmują się malowaniem (Tuse, Looney, Mixer, Mateusz Bieleniewicz). W Gdańsku swego wsparcia udzielił nam także Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc, który, wraz ze swym synem Tytusem, zostawił ślad na ścianie. Zwieńczeniem trasy była Warszawa. Tu, przy Rondzie Wolnego Tybetu, zainaugurowana została Galeria Tybetańska. Jest to pierwsza na świecie galeria w przestrzeni publicznej w całości poświęcona tradycji, kulturze i historii Tybetu. Będziemy do jej tworzenia zapraszać różnych artystów, do dyspozycji mamy 64 dwustronne filary. Do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich - czekamy na Wasze projekty!”
Dariusz Paczkowski
Trasa „Graffiti dla Tybetu” realizowana była wspólnie z ratujTybet.org w ramach projektu „GREAT: Global Rights - Europeans Acting Together” przy wsparciu Unii Europejskiej. Więcej informacji o sytuacji praw dziecka w Tybecie można znaleźć na stronie: www.dzieci.ratujtybet.org
Według oficjalnych, a także pozarządowych danych, poziom życia w Tybecie jest na bardzo niskim poziomie. Z ostatnich danych wynika, że jedynie co trzecie dziecko tybetańskie ma dostęp do obowiązkowej edukacji na poziomie podstawowym. Szacuje się, że ponad połowa Tybetańczyków nie umie czytać i pisać. Podważa to propagandowe hasła chińskich władz, o dobrobycie i rozwoju, jaki rzekomo Chiny przyniosły Tybetańczykom przez ostatnie 50 lat.