A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Panslawizmy- program filmowy

Podczas tegorocznej Transkaukazji w specjalnym programie filmowym i seminaryjnym zastanowimy się nad koncepcjami panslawizmu w ujęciu imperializmów i peryferyjności.

Program przygotowany przez Marka Golonko przy współpracy kuratorskiej z Jankiem Sową oraz z gościnnym udziałem filmoznawcy, politologa i publicysty Jakuba Majmurka. W niedzielę na zakończenie Panslawizmów planujemy pokaz i dyskusję podsumowującą projekt.


Realizacja: Marek Golonko i Jakub Majmurek


28-30 czerwca, Kino KC. Dawna siedziba KC PZPR, Nowy Świat 6/12, Warszawa


Program:


Piątek 28.06 


16:15- 17:45

Tałasz: reż. Valentina Makarova : Białoruś 2012 


18:00 - 20:00

Bogdan Zinowij Chmielnickij: reż. Mykola Maszenka: Ukraina 2007 


Sobota 29.06 


12:45- 14:30

Pierwsza Konna lub Przerwanie Frontu Polskiego w 1920 roku: reż. Jefim Dżigan : ZSRR 1940


14:35 – 16:00

Czerwone liście: reż. Vladimir Korsh : ZSRR 1958 


16:15 – 16:55

Armia Krajowa na Litwie. Ślepa uliczka historii: reż Rimas Bruzas : Litwa 1998 


17:10 – 18:30

1410. Znany nieznany Grunwald: reż. Aleksandras Matonis: Litwa 2013


Niedziela 30 .06 


12:00 – 15:00

Dyskusja podsumowująca – Jakub Majmurek 

------------------------------------------------------------------------------------------

Bogdan Zinowij Chmielnickij : reż. Mykola Maszenka: Ukraina 2007 : 117 min.

Remake filmu Igora Sawczenki z 1941 roku, również wyprodukowanego przez Kievstudio, wówczas na potrzeby sowieckiej propagandy. Czasy się zmieniły natomiast nowa wersja opowieści o ukraińskim bohaterze narodowym wciąż pozostaje daleka od faktów historycznych.  W dobie krytyki  rodzimych  mega produkcji historycznych warto zapoznać się z dziełem naszych sąsiadów aby podnieść się na duchu.


Pierwsza Konna lub Przerwanie  Frontu  Polskiego w 1920 roku : reż. Jefim Dżigan : ZSRR 1940 : 97 min.

Sowiecki film propagandowy z 1941 roku obrazuje wkroczenie  polskiej armii na terytorium Ukrainy . Polskie  mordy, gwałty i grabieże przerwane zostają przełamaniem polskiego frontu przez Armię Czerwoną na rozkaz samego towarzysza Stalina. W filmie ukazane  są losy dzielnych i szlachetnych anonimowych bohaterów tego wielkiego zwycięstwa jak bolszewicka zwiadowczyni czy ukraiński bojownik naprzeciw którym stają bezwzględni Polacy i ich sprzymierzeńcy na czele z knującym zamach na Stalina Kocurą.


Czerwone liście : reż. Vladimir Korsh : ZSRR 1958 : 82 min.

Ten, powstały już po śmierci towarzysza Stalina film skupia się na walce białoruskich  komunistów przeciwko polskim właścicielom  oraz administracji u progu II wojny światowej. Główny bohater Andrei Miacelski przygotowuje  powstanie w duchu walki klasowej i emancypacji zniewolonego białoruskiego ludu pracującego. Wyprodukowany przez Bielarusfilm jest jednym z ostatnich tak znaczących  filmów propagandowych o charakterze antypolskim.


Tałasz : reż. Valentina Makarova : Białoruś 2012 : 103 min.

Jedna z najświeższych produkcji zza wschodniej granicy, tym razem w formule serialu telewizyjnego opowiadającego o zmaganiach ludu białoruskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Tytułowy bohater produkcji podejmuje nierówną walkę  z polskim najeźdźcą po tym jak ci zamordowali jego 12 letniego syna. Film w swej wymowie nawiązuje do najlepszych tradycji propagandowej kinematografii radzieckiej, jawnie za główny temat stawia polski imperializm, który w dobie reżimu Łukaszenki jest bardzo nośnym tematem.


1410. Znany nieznany Grunwald : reż. Aleksandras Matonis: Litwa 2013 : 80 min.

Współczesny litewski film edukacyjny prezentujący kulisy i wybrane fakty związane z bitwą z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem w 1410 roku. Zasadniczym celem filmu było ukazanie  roli Wielkiego Księstwa Litewskiego i armii litewskiej w tym historycznym zwycięstwie. Film odnosi się bezpośrednio do tradycyjnej narracji historycznej, która deprecjonuje rolę  Litwinów i ich wkład w zwycięstwo.


Armia Krajowa na Litwie. Ślepa uliczka historii. : reż  Rimas Bruzas : Litwa 1998 : 40 min.

Litewski dokument telewizyjny z 1998 roku, który przez pryzmat naocznych świadków oraz historyków opowiada o nieznanej u nas stronie działalności Armii Krajowej w trakcie II wojny światowej. W filmie polscy żołnierze oskarżeni są o kolaborację z Sowietami oraz nazistami i na równi z nimi traktowani są jako okupanci w tamtym okresie. Dodatkowo antypolską wymowę tego obrazu potęgują oskarżenia AK o czystkę etniczną Litwinów na Wileńszczyźnie.


KINO KC


Studyjne Kino KC zainicjowało swoją działalność 22 lipca 2011 r. stając się alternatywnym miejscem filmowej stolicy. W lutym 2012 r. otrzymało nominację do Wdechy 2011 przyznawaną przez dziennikarzy Gazety Wyborczej „Co jest grane” w kategorii miejsce roku 2011. W repertuarze kina KC znajdują się przede wszystkim filmy artystyczne. Kino gościło wiele festiwali i przeglądów filmowych. Samo jest organizatorem licznych przeglądów i debat oscylujących wokół tematów społecznych i politycznych. W przytulnej sali kina mieści się 138 miejsc. Kino należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.