A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Forum w Lublinie - startujemy jutro!

Przypominamy, że od jutra do niedzieli w Lublinie trwa drugie międzysektorowe i międzymiastowe Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych. Dołącz do nas! W dniach 21 - 23 marca 2014 roku odbędzie się w Lublinie Drugie międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych.

Celem forum jest wsparcie dla tworzenia nowoczesnych i otwartych polityk integracji imigrantów na poziomie lokalnym w Polsce w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej.

Witek Hebanowski (Fundacja Inna Przestrzeń): Międzysektorowe fora migracyjne są praktyczną zachętą dla instytucji publicznych do tego, aby tworzyć otwartą i bardziej profesjonalną niż dotychczas politykę migracyjną w Polsce - zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Długofalowe działania dot. imigracji powinny być wypracowywane w roboczych grupach eksperckich z udziałem przedstawicieli sektorów publicznego i pozarządowego oraz środowisk migranckich.

Forum ma charakter roboczy: jego uczestnicy i uczestniczki pracując w niewielkich grupach wypracowują konkretne plany działań i rekomendacje w ramach grup roboczych forum. Do udziału w forum zostali zaproszeni przedstawicieli/lki diaspor migranckich, ekspertów/tki, decydentów/tki i praktyków/czki - każdy uczestnik/czka ma konkretny, merytoryczny wkład w forum.

Anna Dąbrowska (Homo Faber): W Lublinie wśród tematów grup roboczych znajdą się m.in kwestie związane z rynkiem pracy (legalnym i nielegalnym), edukacją dzieci cudzoziemskich czy oferty miast dla studentów z zagranicy. Przyjrzymy się także działaniom, które kierowane są do społeczności przyjmujących.

II Forum Migracyjne to trzydniowa ogólnopolska konferencja dotycząca polityk integracyjnych w polskich miastach, która w Lublinie odbędzie się w dniach 21-23 marca 2014 roku w inkubatorze Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”. W Forum weźmie udział blisko 70 osób z instytucji publicznych, samorządów oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Forum ma charakter roboczy - przez trzy dni podzieleni na grupy tematyczne (m.in. edukacja dzieci cudzoziemskich, oferta polskich miast dla studentów z zagranicy) 
Forum nie tylko da możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk międzysektorowych z zakresu wsparcia działań integracyjnych ale też wypracuje narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. 

To dla Lublina wielkie wyróżnienie, też dlatego, że jest w czołówce miast polskich tak efektywnie wspierających działania prointegracyjne.

Projekt realizowany jest przez Fundację Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Interkulturalni pl oraz Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z urzędami miast: Krakowa, Lublina i Warszawy.

Forum zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

www.PolitykiMigracyjne.pl

----
Projekt „Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt "Lokalne polityki migracyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń w
zarządzaniu migracjami w miastach jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.