A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Mobilni w Kulturze

„Mobilni w Kulturze” to kluczowy miejski program wsparcia indywidualnego przedstawicieli warszawskich środowisk kultury (artystów, animatorów, ekspertów, praktyków itd.) realizowany w okresie pandemii. Organizatorem Programu było Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawa. Fundacja Inna Przestrzeń była operatorem programu w 2021 roku. 

W ramach programu w 2021 roku - oferowane było wsparcie twórcom i twórczyniom w Warszawie:

  • finansowe – poprzez przygotowanie i realizację Programu Wsparcia warszawskich środowisk kultury w zakresie prowadzenia wszelkiego typu działań twórczych (artystycznych, edukacyjnych, interdyscyplinarnych, etc.), realizowanych przez osoby fizyczne na podstawie indywidualnych propozycji. Istotnym elementem wszystkich wybranych działań – był ich twórczy rezultat, dostępny dla wszystkich zainteresowanych odbiorców;

  • merytoryczne – poprzez realizację cyklu szkoleń i webinariów przyczyniających się do rozwoju twórczego potencjału warszawskich środowisk kultury i wzmocnienia kompetencji kadr kultury dla realizatorów zwycięskich inicjatyw/projektów – autorzy zwycięskich inicjatyw mogli brać udział w bezpłatnych szkoleniach online.000

 

Program skierowany był do warszawskich środowisk kultury. Warunkiem udziału było udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań dla warszawskich odbiorczyń i odbiorców. Inicjatywy/projekty do Programu mogły zgłaszać się wyłącznie osoby fizyczne.

Do programu zgłoszonych zostało 399 projektów. Każdy projekt oceniany był przez dwóch niezależnych ekspertów. Do realizacji wybrano 109 projektów.  

Katalog zrealizowanych projektów:
 http://mobilni.innaprzestrzen.pl/katalog-projektow/ 

Będąc operatorem miejskiego programu konkursowego - zależało nam na promowaniu takich praktyk, jak spotkania dla zainteresowanych, szkolenia dla beneficjentów, a także katalog zrealizowanych projektów.

Strona programu: http://mobilni.innaprzestrzen.pl/