A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Społecznie Włączająca Edukacja Ekologiczna

“Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki” to inicjatywa edukacyjna kierowana do kadr kultury. Realizuje ją konsorcjum, w którego w skład wchodzą Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (lider), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (partner) oraz Fundacja Inna Przestrzeń (partner). W ramach inicjatywy, pracownice i pracownicy trzech wyżej wymienionych organizacji oraz osoby współpracujące z konsorcjum mają szansę podnosić swoje kompetencje w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju poprzez szkolenia i obserwacje pracy w instytucjach eksperckich za granicą. Dzięki zdobytym podczas mobilności wiedzy i umiejętnościom będą mogli aplikować prośrodowiskowe rozwiązania w swoich miejscach pracy oraz dystrybuować wiedzę wśród innych współpracowników i współpracownic. 

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z 4 instytucjami/organizacjami przyjmującymi:


Masz pytania? Skontaktuj się z kierowniczką projektu: Anna Czaban, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Projekt jest realizowany dzięki Funduszom Europejskim. Wiedza, Edukacja, Rozwój.

------------------------------
 
"Socially inclusive ecological education for sustainable development of art culture" is an educational initiative addressed to cultural personnel. It is implemented by a consortium comprising the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle (leader), the ZAMEK Culture Centre in Poznań (partner) and the Other Space Foundation (partner). As part of the initiative, employees of the three organisations mentioned above and persons cooperating with the consortium have a chance to improve their competences in the field of environmental education and sustainable development through training and observation of work (job shadowing) in expert institutions abroad. Thanks to the knowledge and skills acquired during the mobility, they will be able to apply pro-environmental solutions in their workplaces and distribute the knowledge among other colleagues and co-workers.
 
In the framework of the project we have established cooperation with 4 host institutions/organizations:
 

 

If you have any questions please contact the project manager: Anna Czaban, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
This project has been funded with support from the European Funds. Knowledge, Education, Development.