A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Monitor Olimpijski

Projekt Monitor Olimpijski realizowany był od lutego do listopada 2008 roku dzięki dotacji w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany był we współpracy z The Voice of Tbet Fundation (Norwegia), Amnesty International, Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, Fundacją Komunikacji Społecznej i Radiem TOK FM. Założeniem projektu było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z informacją na temat łamania praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej oraz zaangażowanie w działania organizacje praw człowieka.

W ramach projektu podejmowane były także działania na rzecz rzetelnego informowania na temat sytuacji w ChRL polskich polityków, dziennikarzy, organizacji pozarządowych i działaczy sportowych. Projekt został poddany zewnętrznej ewaluacji – ankiecie internautów, ekspertyzie na podstawie monitoringu mediów oraz ekspertyzie sporządzonej przez dr Agnieszkę Bieńczyk – Missalę z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki kompleksowej ewaluacji wskazują jednoznacznie na dobór właściwych środków działania, osiągnięcie założonych rezultatów, w tym zaangażowanie mediów oraz nowych osób w działania na rzecz praw człowieka.