A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Miej świadomość

Projekt edukacyjno-kampanijny dotyczący praw człowieka realizowany przez nieformalną grupę młodzieżową przy wsparciu instytucjonalnym Fundacji. Projekt był skierowany do młodzieży z warszawskich szkół średnich i wyższych. Miał na celu aktywizację młodzieŜy do działań wspierających upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz poszerzenie wiedzy na temat praw człowieka i Tybetu.