A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Lokalne centrum usamodzielniania - Azerbejdżan

Istotą projektu było dzielenie się doświadczeniem polskich instytucji rządowych i pozarządowych ze swoimi azerskimi odpowiednikami w zakresie:
1. działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (propagowanie  wspierania starszych wychowanków domów dziecka w procesie usamodzielnienia, edukacji,  znalezieniu pracy)
2. działań na rzecz  tworzenia ruchu rodzicielstwa zastępczego  (propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w mediach/wśród opinii publicznej).   
3.stworzenie i prowadzenie  Lokalnych Centrum Usamodzielnienia (dalej LCU) dla starszych wychowanków domów dziecka  w placówkach opieki zastępczej.