A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Info-Migrator

Platforma współpracy - Info-Migrator to kompleksowa i wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów, przybliżająca zarówno kwestie prawne i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i codziennego życia w Polsce.

Strona dostępna jest w wielu wersjach językowych i ma kompleksowo odpowiadać na potrzeby przybywających do Polski obcokrajowców w przystępny sposób przedstawiając kwestie formalne i prawne związane z pobytem w Polsce, instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach oraz praktyczne wskazówki na temat różnych aspektów życia codziennego w danym mieście. Jednocześnie platforma ma sprzyjać współpracy i wymianie idei między osobami zainteresowanymi (zawodowo i/lub osobiście) tematyką migracyjną – innymi słowy ma stanowić przestrzeń komunikacji między migrantami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami instytucji publicznych i badaczami zajmującymi się problematyką migracji.

Platforma jest częścią większego projektu pn. ‘Lokalne Międzysektorowe Polityki Migracyjne na rzecz wsparcia migrantów’.  Czytaj więcej

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

Moduły platformy:


Strona główna platformy ma charakter ogólnokrajowy. Na portalu znajdują się także wizytówki poszczególnych miast, które uwzględniając ich specyfikę, podają konkretne, charakterystyczne dla danego miasta informacje ważne z punktu widzenia obcokrajowców. Obecnie dostępne są następujące podstrony: Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław, Poznań, Kielce, Trójmiasto, Łódź.

Platforma posiada również moduł ekspercki służący współpracy wielu różnych środowisk zaangażowanych w tworzenie polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce oraz w praktyczną pracę z i dla migrantów.