A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Russia-Info

2009:

W ramach projektu „Polska-Rosja: dobre praktyki i współpraca w obronie praw więźniów” realizowanego przy wsparciu Programu RITA w marcu 2009 roku odbyła się wizyta rosyjskich obrońców praw człowieka w Warszawie. W wizycie udział wzięli: Lew Ponomariov, szef Fundacji "Za prawa człowieka" i współtwórca rosyjskiej Solidarności; Nadieżda Radnajewa, dyrektorka moskiewskiego biura Fundacji „W obronie praw więźniów” oraz Tatiana Rudakova, szefowa organizacji "Matki w obronie praw zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych i skazanych". 

Goście z Rosji spotkali się z legendami polskiej opozycji demokratycznej - Adamem Michnikiem (spotkanie także z dziennikarzami Gazety Wyborczej – m.in. Jackiem Kurskim), Henrykiem Wujcem, Zbigniewem Bujakiem i Zbigniewem Romaszewskim.

W ramach wizyty odwiedzili m.in. warszawskie areszty śledcze, Ośrodek "Karta", Helsińską Fundację Praw Człowieka (spotkanie z Prezesem fundacji – Danutą Przywarą), Amnesty International. Spotkali się także z Kubą Wygnańskim, współtwórcą polskiego ruchu organizacji pozarządowych. Wzięli udział w warsztatach dotyczących dobrych praktyk w systemie więziennictwa oraz - wraz z zespołem Fundacji Inna Przestrzeń – na temat planowania wspólnych działań. Finałem wizyty była godzinna audycja "Inna Przestrzeń w Radiu TOK fm" poświęcona w całości sytuacji w Rosji. W wyniku wizyty Gazeta Wyborcza zaoferowała wsparcie dla kampanii "Europa bez obozów tortur" rosyjskiej organizacji "Za Prawa Człowieka".

Podsumowaniem projektu było wydanie bezpłatnej publikacji „Rosja: Prawa osób więzionych. Teoria i Praktyka”. Raport przedstawia problem łamania praw człowieka osób więzionych w kontekście społecznym i prawnym.
 
Jako kontynuację projektu w listopadzie 2009 uruchomiono portal www.Russia-Info.org. Jego celem jest stałe monitorowanie ochrony praw człowieka w Rosji oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności rosyjskich organizacji pozarządowych w tej dziedzinie. Ma także ułatwić wymianę doświadczeń oraz ożywić współpracę pomiędzy rosyjskimi i europejskimi organizacjami działającymi w obszarze praw człowieka. Została nawiązana współpraca z rosyjskimi partnerami portalu: organizacją Youth Human Rights Movement z siedzibą w Woroneżu. Wydana została także kolejna publikacja: „Rosja – UE: Współpraca w obronie praw człowieka” oraz pierwszy newsletter portalu Russia-info.org
 
2010:
 
Zorganizowane zostało pierwsze spotkanie z cyklu „Rosja. 10 rys na matrioszce”. Są to spotkania z osobami związanymi na stałe z Rosją - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Pierwsze spotkanie dotyczyło sytuacji dziennikarzy w Rosji, zaproszonym ekspertem był Marcin Wojciechowski, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie i Moskwie, znawca tematyki wschodniej. Spotkanie odbyło się w 27 października 2010 roku w klubie Powiększenie.
 
Zespół: 
 
Maria Dębińska
 
Narmina Hebanowska