A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktywne społeczeństwo w praktyce

Projekt „Aktywne Społeczeństwo w praktyce” był złożony z różnych, komplementarnych wobec siebie działań, których celem było wykorzystanie polskich doświadczeń transformacji ustrojowej (w szczególności tych, związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego) do promocji konceptu Partnerstwa Wschodniego jako konkretnego narzędzia dla wsparcia przemian ustrojowych na Kaukazie. W projekcie wzięli udział eksperci mający udział w kształtowaniu się zmiany społecznej i ustrojowej w Polsce – Adam Michnik, Kuba Wygnański i Jacek Kozłowski.

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2010 r.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:
  • Wydanie książki “Civil Society or Civil War” – w języku angielskim i gruzińskim. Była to pierwsza publikacja poświęcona kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji w ostatnich 20 latach. W ramach książki zaprezentowano także 10 przykładów sukcesów polskiej transformacji. Publikacja pozwala uporządkować wiedzę o kluczowych wyzwaniach dla gruzińskiego społeczeństwa obywatelskiego, ma też być narzędziem wzmacniania gruzińskich organizacji działających na rzecz partycypacji społecznej, przejrzystości procedur i monitoringu współpracy rozwojowej. Książka pozwala także lepiej przygotować się zagranicznym organizacjom (w szczególności polskim) do współpracy z gruzińskimi organizacjami w obszarze promocji demokracji i współpracy rozwojowej w Gruzji.
  • Warsztaty w Tbilisi poprowadzone przez polskich ekspertów – skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy etc. Pierwszy warsztat na temat współpracy trzeciego sektora z administracją rządową poprowadzili Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki, oraz Kuba Wygnański, współtwórca polskiego ruchu organizacji pozarządowych. Drugi warsztat o społecznym zaangażowaniu mediów, kampaniach społecznych i pułapkach polskiej transformacji poprowadzili Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, oraz Witek Hebanowski, Prezes Fundacji Inna Przestrzeń, aktywista i socjolog.
  • Utworzenie interaktywnej bazy info.kaukaz.pl – portal uporządkuje wiedzę dotyczącą projektów współpracy rozwojowej realizowanych na Kaukazie oraz umożliwi bardziej efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami, np. poprzez stworzenie kalendarza wydarzeń czy bazy organizacji współpracujących z NGOsami z Kaukazu. Info.kaukaz.pl będzie także zawierać informacje na temat Partnerstwa Wschodniego.
 
Projekt realizowany był we współpracy z Helsinki Citizens' Assembly – Georgian National Committee / South Caucasus Institute of Regional Security oraz redakcję portalu kaukaz.pl.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.