A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Warszawa - Miasto Otwarte

Celem programu "Warszawa - Miasto Otwarte" jest zwiększenie liczby inicjatyw upowszechniających prawa człowieka i promujących różnorodność społeczną w Warszawie.

“Warszawa – miasto otwarte” to program grantowy realizowany w 2023 roku, którego organizatorem jest Miasto Stołeczne  – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy a operatorem Fundacja Inna Przestrzeń. Celem programu jest zwiększenie liczby inicjatyw upowszechniających prawa człowieka i promujących różnorodność społeczną w Warszawie.

Oferty na dofinansowanie swoich projektów/inicjatyw mogły składać organizacje pozarządowe działające w Warszawie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 10 000 zł. Wybór ofert prowadzony był na drodze konkursu. 

W konkursie zostały złożone 53 wnioski, 47 ofert przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Dofinansowanie otrzymało 16 projektów. Łączna kwota budżetu programu przekazana realizatorom projektów to 150 000 pln.