A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

One Europe One Caucasus

One Europe One Caucasus

Celem projektu jest promocja roli kultury w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz społeczności lokalnych. Projekt One Europe One Caucasus składa się z trzech kluczowych modułów działań.

W ramach pierwszego z nich zaplanowany jest rozwój nowych międzynarodowych i interdyscyplinarnych inicjatyw w zakresie edukacji i sztuki w regionie Kvemo-Kartli (najbardziej zróżnicowanym etnicznie regionie Gruzji - na pograniczu Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu). Moduł ten obejmuje:
a) dwie edycje międzynarodowego festiwalu One Caucasus - który od początku, wspierany i realizowany przez polskie instytucje - wyznacza nowe standardy dla podobnych wydarzeń, które nastawione są na realną zmianę społeczną.
b) długoterminowy program edukacji twórczej - poprowadzony przez zespoły edukatorów z Polski oraz innych krajów (zarówno UE, jaki i spoza UE). W ramach działań przewidziane są szkolenia dla profesjonalistów różnych dziedzin (artyści, architekci, edukatorzy i researcherzy) w zakresie inkluzyjnej, kreatywnej i nastawionej na rezultat facylitacji procesów grupowych.

Aktywności podejmowane w module drugim za każdym razem będą składać się z działań interdyscyplinarnych, które poprzedzać będą badania potrzeb grup docelowych. W ramach Inter3Labs edukatorzy, artyści i eksperci będą współpracować z grupami narażonymi na społeczną marginalizację (szczególnie: z migrantami/uchodźcami). Dzięki badaniom poprzedzającym działania oraz dwustopniową ewaluacją - moduł będzie promować kulturę jako kluczowe narzędzie do rozwiązywania problemów społecznych oraz międzynarodową współpracę na rzecz społeczności lokalnych. Inter3Lab'y odbywać się będą kolejno: w Polsce (wokół współprowadzonego przez wnioskodawcę IMI Radia - www.IMIradio.pl), w Austrii (wokół tzw. Chóru Narzekaczy) oraz w Portugalii (wokół idei międzynarodowej współpracy w obszarze edukacji muzycznej).

Trzeci moduł projektu stanowi synergię obydwu poprzednich modułów. Połączy on rezultaty poprzednich modułów i stworzy przestrzeń do ich wykorzystania przez inne organizacje w Polsce i w innych krajach. Na nowopowstałym  bezpłatnym kanale medialnym znajdzie się pięć filmów dokumentalnych (prezentujących 2. edycje One Caucasus oraz trzy Inter3Laby) oraz pięć edukacyjnych animacji - prezentujących know-how wykorzystany do realizacji działań projektu - w formie animowanych przewodników krok-po-kroku oraz towarzyszącym im materiałom tekstowym i edukacyjnym. Założeniem kanału jest dwustronny przepływ innowacyjnych idei. Finalnym elementem modułu będzie ewaluacja oraz międzynarodowa konferencja dot. upowszechnienia rezultatów projektu.

Lider projektu:

Fundacja Inna Przestrzeń (PL)

Partnerzy projektu: 

  • One Caucasus NGO (GE),
  • Oficina da Courela Associação (PT),
  • IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung (AT)

 

Czas realizacji:

1.10.2019-31.12.2021

 

Strona internetowa projektu: www.OneCaucasus.org

 


Projekt jest finansowany z funduszu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.