A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Akademia Trenerów i Trenerek

Projekt realizowany w latach 2018-2020 realizowany w partnerstwie z Fundacją Habitat for Humanity Poland oraz przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW oraz Stowarzyszeniem Akademickim Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiego. Celem projektu jest przygotowanie uczestników do roli trenera i przeszkolenie z zakresu opracowania, przygotowania i realizacji autorskich warsztatów. Tematyka wszystkich warsztatów dotyczy kwestii globalnego mieszkalnictwa, prawa do ziemi/dachu nad głową, zrównoważonego rozwoju miast. Efektem końcowym każdej edycji jest realizacja autorskich warsztatów aktywizujących przez uczestników Akademii. 

Akademia odbywa się w ramach BUILD Solid Ground - globalne mieszkalnictwo, projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to część Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.