A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Akcja Integracyjna - nabór || Акція Інтеграційна - реєстрація

Masz 14-18 lat? Weź udział w artystycznym eksperymencie integracyjnym! || Тобі 14-18 років? Візьми участь в мистецькому інтеграційному експерименті!

Zapraszamy do artystycznego eksperymentu integracyjnego młodzież w wieku 14-18 lat z Polski i Ukrainy. Od połowy października do końcu grudnia będziemy: 

  • kreować w polsko-ukraińskim zespole artystycznym program świątecznego ArtWalku organizowanego w Teatrze Rampa na Targówku (zajęcia w niedzielne popołudnia),
  • poznawać tajniki pracy teatralnej i praktykować umiejętności twórcze, 
  • tworzyć autorskie audycje w najbardziej wielojęzycznym radiu w Polsce - czyli IMI Radiu,

Jeżeli jesteś z Ukrainy - możesz skorzystać także z bezpłatnych zajęć z języka polskiego, z kursów przygotowawczych i wsparcia polskich studentów-tutorów. 

O kolejnych warsztatach informować będziemy osoby, które zarejestrują się do udziału w projekcie.

Dołącz do zespołu - zarejestruj się już teraz (liczba miejsc ograniczona)

Zapraszają: Teatr Rampa, IMI Radio i Fundacja Inna Przestrzeń

Projekt Fundacji Inna Przestrzeń finansowany jest ze środków UNICEF, w ramach programu realizowanego przez Urząd m. st. Warszawy.


Тобі 14-18 років? Візьми участь в мистецькому інтеграційному експерименті! 

Запрошуємо молодь 14-18 років з Польщі та України до мистецького інтеграційного експерименту. З середини жовтня до кінця грудня ми будемо:

  • створювати в польсько-українському мистецькому колективі програму артпрогулянки ArtWalk, організовану в театрі Rampa на Таргувку (заняття в неділю після обіду);
  • пізнавати секрети театральної справи та відпрацьовувати творчі навички;
  • створювати оригінальні програми на найбільш багатомовному радіо в Польщі - IMI Radio.

Якщо ти з України, то також можеш скористатися безкоштовними уроками польської мови, підготовчими курсами та підтримкою польських студентів-тюторів.

Про подальші майстер-класи ми повідомимо тих, хто зареєструється для участі в проекті.

Приєднуйся до команди - зареєструйся вже зараз (кількість місць обмежена). 3апрошують: Театр Rampa, ІМІ Radio та фундація «Inna Przestrzeń»

Проект фундації «Inna Przestrzeń» фінансується ЮНІСЕФ у рамках програми, яку реалізує Управління столичного міста Варшави.