A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Safe Haven - Bezpieczna przystań - Безпечний притулок

Projekt “Safe Haven - Bezpieczna przystań” skierowany jest w szczególności do uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci. Jego celem jest zapewnienie komfortowych warunków noclegowych i kompleksowe wsparcie osób potrzebujących przez 3 miesiące.

Projekt w szczególności kierujemy do matek z dziećmi, które chcą się usamodzielnić - nauczyć języka, znaleźć pracę oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie obejmie 100 osób, które obecnie znalazły schronienie w miejscach zbiorowego pobytu w Lublinie.

Projekt realizowany jest w Lublinie przez Fundację Inna Przestrzeń dzięki wsparciu finansowemu Brembo S.p.A przekazanych w ramach programu Cesvi Foundation.

Projekt powstał z inicjatywy grupy “Żeglarze bez granic” wchodzącej w skład Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie.

 

UKR

Проект «Safe Haven - Bezpieczna przystań - «Безпечний притулок» скерований спеціально до біженців з України та їхніх дітей. Його мета – забезпечити комфортні умови проживання та всебічний супровід для них протягом 3 місяців. Проект орієнтований, зокрема, на матерів з дітьми, які хочуть стати самостійними, вивчити мову, влаштуватися на роботу та людей з особливими потребами. Підтримка охопить 100 людей, які наразі знайшли притулок у центрах колективного проживання у Любліні.

Проект реалізується в Любліні Фундацією «Інший простір» - Inna Przestrzeń  завдяки фінансовій підтримці Brembo S.p.A, наданій у рамках програми Cesvi Foundation.

Ініціатором проекту виступила група «Моряки без кордонів - Żeglarze bez granic», що входить до складу «Центру підтримки координації -  Centrum Wsparcia Koordynacji» у Варшаві.

 

ENG

The project "Safe Haven" is dedicated especially to Ukrainian refugee women and their children. Its aim is to provide comfortable accommodation and comprehensive support for them for 3 months. The project is particularly addressed to mothers with children who want to become independent - learn the language, find a job and people with special needs. The support will include 100 people who currently find shelter in places of collective centers in Lublin.

The project is implemented in Lublin by Safe Haven - Bezpieczna przystań -  «Безпечний притулок»(The Other Space Foundation) with the financial support of Brembo S.p.A. donated under the Cesvi Foundation programme.

The project was initiated by the group "Sailors without borders" which is part of the Coordination Support Center in Warsaw.