A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

DLA WOLONTARIUSZY / FOR VOLUNTEERS / ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ

Sprawdź naszą nową stronę poświęconą wsparciu dla uchodźców i uchodźczyń oraz podmiotom, które takie wsparcie oferują: www.warszawa-ukraina.info 

>>FOR ENGLISH SCROLL DOWN<< 

EDIT: Aktualne ogłoszenia dla wolontariuszy na naszej nowej stronie dot. pomocy uchodźcom i uchodźczyniom na www.warszawa-ukraina.info .
Ogłoszenie dot. włączenia się do Grupy Wsparcia Facylitacji: https://warszawa-ukraina.info/aktualnosci/109-gwf-spotkanie 

Obecnie mamy dwie oferty dla wolontariuszy - jedna dotyczy współpracy przy stworzonym w zeszłym tygodniu Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie - druga dla osób niepolskojęzycznych, którzy chcą się włączyć do wsparcia. We got two calls-for-volunteers at the moment: one for Polish speaking volunteers who want to cooperate with Coordination Support Center in Warsaw, the other one for non-Polish speakers.

DLA SUPERWOLONTARIUSZY_EK - OGARNIACZEK i OGARNIACZY
Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie (CWK) zaprasza do współpracy osoby mające możliwość podjęcia się koordynacji informacji w ramach konkretnych obszarów działań pomocowych. Chcemy aby nasze Centrum udzielało informacji i wspierało działania innych instytucji i podmiotów ułatwiając komunikację, monitorując potrzeby i zasoby i ułatwiać kontakt między podmiotami “ofiarującymi” i “potrzebującymi” również pozyskując nowe zasoby.


Celem CWK nie jest koordynacja kogokolwiek, wręcz przeciwnie - jest to miejsce dla podmiotów wspierających (NGOs, ruchów nieformalnych, struktur miasta, instytucji publicznych, firm i innych podmiotów) do wzajemnej informacji, koordynacji, wsparcia, uwspólniania potrzeb i zasobów - miejsce w samym centrum Warszawy - w PKiN, na IV piętrze. Od poniedziałku Centrum będzie oferować: informację, miejsca do pracy stałej lub krótkoterminowej, sale do spotkań i szkoleń, reszta - na podstawie zapotrzebowań.

Nasze działania prowadzone będą w obszarach:
NOCLEGI/ZAKWATEROWANIE (zebranie dostępnych baz informacji, kontakt z osobami odpowiedzialnymi za noclegi w organizacjach pozarządowych) DWORCE (kontakt z koordynatorami, diagnozowanie i odpowiedź na potrzeby),
MAGAZYNY (zbiórki i punkty wydawania, freeshopy, monitorowanie potrzeb, zasobów i systemu wydawania, szukanie wsparcia za granicą) GASTRONOMIA (kontakt i monitoring potrzeb grupowego wyżywienia),
KOORDYNACJA WOLONTARIUSZY (nabór wolontariuszy, rozdzielanie zadań również delegowanie do innych organizacji),
RELOKACJE (monitoring potrzeb i kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za transport uchodźców i uchodźczyń z Warszawy do innych polskich miast i za granicę),
PRACA (gromadzenie bazy, podstawy prawne zatrudniania, kontakt z Urzędem Pracy),
EDUKACJA (monitoring, zbieranie baz informacji, kontakt z organizacjami wspierającymi i przedstawicielką BKDS ds. edukacji, kursy językowe, studenci),
POMOC MEDYCZNA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE (monitoring baz, potrzeb i zasobów),
MONITORING SYTUACJI PRAWNEJ (również stworzenie bazy porad prawnych),

Z osobami zrekrutowanymi, podpiszemy umowy wolontariackie, zależy nam na zaangażowaniu 8 godzin dziennie. W przypadku pozyskania środków na prowadzenie CWK będą one w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy zatrudnieniu personelu CWK.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PLEASE CHECK OUR NEW WEBSITE OF WARSAW COORDINATION SUPPORT CENTER: WWW.WARSZAWA-UKRAINA.INFO/EN  

VOLUNTEER FORM / FORMULARIO PARA VOLUNTARIOS /AНКЕТА  ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ

This form is addressed to people who do not speak Polish and cannot take action in Polish. We know that you want to help, we will try to redirect you to the relevant institutions!

Este formulario lo hemos preparado para quienes no hablan polaco y no pueden participar en actividades en polaco. Sabemos que quieren ayudar, ¡intentaremos dirigirlos a las instituciones pertinentes!

Ця анкета призначена для людей, які не володіють польською мовою і не можуть здійснювати діяльність польською мовою. Ми знаємо, що ви хочете допомогти, ми постараємося перенаправити вас до відповідних інституцій!

FORM / FORMULARIO / AНКЕТА