A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Zgłoś Instytucję do Planowania Partycypacyjnego

Zapraszamy instytucje publiczne z Warszawy (w szczególności - placówki oświatowe - ale nie tylko!) do udziału w otwartym naborze - którego celem będzie wsparcie planowanej inwestycji/remontu poprzez przeprowadzenie procesu partycypacyjnego planowania przestrzeni. 

Kogo zapraszamy!
Nabór kierowany jest do instytucji publicznych z Warszawy - w szczególności: placówek oświatowych - szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli, młodzieżowych domów kultury, lokalnych centrów kultury, administracji terenów zielonych i zarządców przestrzeni publicznych i innych, które:

1) kierują swoje działania do dzieci i/lub młodzieży,

2) planują remont/ inwestycje w przestrzeń,

3) chcą zmienić swoją przestrzeń - razem z jej użytkownikami - na bardziej przyjazną, kreatywną i funkcjonalną!


Co oferujemy!
Wybranej w naborze instytucji oferujemy przeprowadzenie 
procesu planowania partycypacyjnego ZMIANY Waszej przestrzeni (i to całkowicie nieodpłatnie!)

Dlaczego warto?
Planowanie partycypacyjne przestrzeni/obiektów publicznych:

  1. daje poczucie współwłasności przestrzeni przez różnych użytkowników. Przestrzeń publiczna/ wspólna - często traktowana jest jako niczyja. Gdy planujemy ją z udziałem innych - to inni dużo chętniej będą czuli się za nią odpowiedzialni
  2. pozwala na lepsze dostrzeżenie problemów i mniejsze ryzyko nie uwzględnienia potrzeby określonej grupy użytkowników. A to wcale nierzadko zdarza się nawet profesjonalnym pracowniom architektonicznym.
  3. korzysta z potencjału różnorodności użytkowników, jest bardziej pomysłowe/kreatywne 
  4. pomaga rozwiązać kwestie konfliktowe, pozwala na znalezienie dobrych, akceptowanych przez wszystkich rozwiązań
  5. integruje użytkowników wokół przestrzeni, zwiększa poczucia utożsamiania się z danym miejscem. 


Jak pokrótce przebiegać będzie proces partycypacyjnego planowania?

I. Badanie. Czyli dokładna analiza wybranej przestrzeni, tego jak funkcjonują w niej użytkownicy, jej mankamenty, potencjały,  potrzeby użytkowników, które przestrzeń mogłaby / powinna zaspokajać,

II. Warsztaty. W których biorą udział przedstawiciele wszystkich grup użytkowników przestrzeni. Podczas których ustala się priorytetowe funkcjonalności przestrzeni oraz ich rozmieszczenie.

III. Przygotowania do inwestycji. Przygotowanie opracowania wytycznych dla przetargu/konkursu obejmującego planowany remont - w tym wizualizacji planowanych rozwiązań architektonicznych

Realizacja procesu planowania partycypacyjnego planowana jest na kwiecień-czerwiec 2022.

Jak zgłosić instytucję*:

WYPEŁNIJ ANKIETĘ (https://forms.gle/X59R1knHak2JjgZX7). Termin zgłoszeń: 10 marca 2022, 23:59

* UWAGA: 
Jeśli jesteś użytkownikiem/użytkownikiem danego obiektu/danej przestrzeni (np. uczniem/uczennicą szkoły) i chcesz, aby planowany remont tego obiektu (przestrzeni) był zaplanowany z Tobą i innymi użytkownikami - skrzyknij innych i namówcie dyrekcję/zarządzającego obiektem do udziału w naborze. 

 

Zobacz też nasz film o planowaniu partycypacyjnym na przykładzie szkoły:Proces planowania partycypacyjnego realizowany jest w ramach Akademii Młodych Architektek i Architektów (przeczytaj więcej o Akademii na http://amaia.waw.pl/) realizowanej przez Fundację Inna Przestrzeń i współfinansowanej przez Urząd m. st. Warszawy.