A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Dołącz do Akademii IMI Radia!

Współtwórz z nami najbardziej wielojęzyczne i wielokulturowe Radio w Polsce. IMI Radio zaprasza Was do udziału w Akademii Radiowej.


>> Polski poniżej <<

Co-create most multilingual and multicultural Radio in Poland. IMI Radio invites you to take part in the Radio Academy.

During the Radio Academy:

 • you will work on the concept of your own radio show, 
 • you will gain basic skills which will help you to produce, host and edit your show
 • you will co-create an amazing, international IMI Radio Team and plan its activities.

Apply now! 

Deadline for applications: Friday, 18 of June, 12:00 CET


The Academy Plan of Action:

 • Opening On-line Session - Monday, 21st of June, 17:00-20:00 
 • Individual/ small group sessions - Tuesday to Friday, 22nd to 25th of June
 • Workshops Live - Saturday-Sunday, 26-27th of June - 11:00-16:00
The workshops will be held in English.
 

The Radio Academy is carried out as part of the "Laboratory of Activation" project of the Other Space Foundation. The project is funded by the Active Citizens - National Fund program, financed by the EEA Grants.


======

Współtwórz najbardziej wielojęzyczne i wielokulturowe radio w Polsce. IMI Radio zaprasza do udziału w Akademii Radiowej.


Podczas Akademii Radiowej:

 • opracujesz koncepcję audycji radiowej,
 • zdobędziesz podstawowe umiejętności, które pomogą Ci w produkcji, prowadzeniu i montażu Twojej audycji,
 • będziesz współtworzyć niesamowity, międzynarodowy zespół IMI Radia i zaplanujesz jego działania.

Aplikuj teraz!

Termin nadsyłania zgłoszeń: piątek, 18 czerwca, 12:00


Plan ramowy Akademii:

 • Otwarcie sesji on-line - poniedziałek, 21 czerwca, 17:00-20:00
 • Sesje indywidualne/ w małych grupach - od wtorku do piątku, 22-25 czerwca
 • Warsztaty na żywo - sobota-niedziela, 26-27 czerwca - 11:00-16:00
Zajęcia w języku angielskim.

Akademia Radiowa realizowana jest w ramach projektu "Laboratorium Aktywizacji" Fundacji Inna Przestrzeń. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.