A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Brawo Sintar!

Z radością informujemy, że Sintar, ośrodek edukacyjno-kulturalny prowadzony przez uchodźców dla uchodźców (!) uzyskał dofinansowanie na działania w latach 2012-2015! Sintar jest projektem realizowanym przez Fundację Inna Przestrzeń, ale który powstał z inicjatywy uchodźców czeczeńskich w 2009 roku.

Dzięki pomysłowi Issy Adajewa stworzone zostało centrum edukacyjno-kulturalne prowadzone przez uchodźców czeczeńskich. Projekt ten jest jednym z pierwszych w Polsce przykładów zorganizowania się uchodżców, ich wzajemnego wsparcia, w którym główną rolę (w tym koordynatorów i ekspertów) pełnią sami uchodźcy. Sintar jest też ważnym miejscem dla niezależnej, współczesnej myśli czeczeńskiej.

Uzyskane wsparcie z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców pozwoli centrum na dalsze funkcjonowanie i rozwijanie swojej działalności.

Wśród planowanych działań Sintaru na rzecz społeczności uchodźców czeczeńskich w latach 2012-2015 będą m.in.:
 • nauka języka i kultury polskiej*;
 • nauka języka i kultury czeczeńskiej*;
 • nauka języka angielskiego;
 • kursy informatyki;
 • warsztaty prawno-ekonomiczne,
 • kursy i porady psychologiczne dla kobiet dot. samorozwoju;
 • doradztwo i kursy zawodowe;
 • warsztaty artystyczne:
  • warsztaty tańca wajnachskiego,
  • warsztaty teatralne,
  • warsztaty w zakresie sztuk wizualnych,
  • warsztaty muzyczne,
  • warsztaty filmowe i inne.
 • wydarzenia kulturalne;
 • wycieczki edukacyjne;
 • działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami;
 • porady lekarskie;
 • wsparcie przy poszukiwaniu mieszkania i pracy.
* w ośrodku odbywają się zajęcia dotyczące historii, kultury Polski; ale również podobne zajęcia z historii i kultury czeczeńskiej mające na celu podniesienie samoświadomości (szczególnie wśród młodszego pokolenia) oraz wzmocnienie poczucia więzi i solidarności narodowej. Zajęcia te odbywają w ramach warsztatów językowych (polski i czeczeński);

Cieszymy się z wsparcia dla dalszych działań Sintaru. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym, ważnym dla uchodźców czeczeńskich, przedsięwzięciu.


Strona ośrodka Sintar