A A+

Zapisz się do newslettera

Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Issa Adajew 1956-2012

3 sierpnia zmarł Issa Adajew, twórca i dyrektor Ośrodka Sintar, lider diaspory czeczeńskiej w Polsce, tłumacz, poeta, grafik, nauczyciel, wykładowca akademicki - nasz przyjaciel.
Urodził się w 1956 roku na zesłaniu w Kazachstanie. Był artystą plastykiem, kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie języków wajnachskich i kultury narodów Kaukazu. Był dyrektorem Muzeum Narodowego Czeczenii, które na początku interwencji rosyjskiej w 1994 roku zostało całkowicie zniszczone wraz z wszystkimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi Czeczenii. W Polsce mieszkał od 2000 roku. 

Był współzałożycielem stowarzyszenia Instytut Kultury Narodów Kaukazu, oraz pomysłodawcą, twórcą i Dyrektorem Ośrodka Sintar, organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o tematyce czeczeńskiej i kaukaskiej (wystawy, koncerty, wykłady, spotkania otwarte). Zajmował się twórczością poetycką, był współautorem przekładów poezji czeczeńskiej na język polski, a także twórcą grafik i akwareli. Napisał książką 'Kamienie mówią', pragnąc wypełnić istniejący w Polsce i na świecie deficyt wiedzy o swoim narodzie i jego dziedzictwie kulturowym, dziś poddanym zagładzie na oczach świata. 
 
 

Zobacz także: "Zmarł ambasador czeczenskiej kultury" Rzeczpospolita