A A+
Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Aktualności

Przekaż 1% podatku na Transkaukazję!

Transkaukazja - www.transkaukazja.eu KRS: 0000257224; cel szczegółowy: Transkaukazja Transkaukazja jest jedynym międzynarodowym festiwalem inspirowanym współczesnym Kaukazem, o tak rozległym zasięgu (zarówno w sensie przestrzennym, jak i artystycznym). Pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy twórcami wielokulturowego obszaru jakim jest wspóczesny Kaukaz (Armenia, Azerbejdżan i Gruzja), a państwami Unii Europejskiej (Polska, Austria, Niemcy, Czechy).

Do tej pory festiwal miał 5 edycji, z których każda angażowała co raz większą liczbę niezależnych instytucji kulturalnych oraz artystów. Wydarzenie to nie tylko pozwala upowszechniać kulturę Kaukazu ale też obalać stereotypy związane z jego mieszkańcami. Ponadto stanowi źródło kolejnych inspiracji.

Dlaczego warto przekazać 1% na Transkaukazję?

Transkaukazja nie jest zwykłym festiwalem. Udało się jej stworzyć oddolną przestrzeń dla wymiany inspiracji, idei i realizacji wspólnych działań artystów, kuratorów oraz animatorów z krajów Kaukazu i Unii Europejskiej. Transkaukazja zmienia postrzeganie współczesnego Kaukazu przez odbiorców w Polsce, Austrii, Czechach i Niemczech oraz inspiruje do nowych działań naszych kaukaskich partnerów. Coraz częściej realizowane w ramach Transkaukazji działania dotykają ważnych wyzwań społecznych i realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu. Festiwal zmienia perspektywę widzów w Europie - jeśli podążamy za współczesnością, szukamy nowych aktualnych inspiracji, powinniśmy podążać na wschód, nie na zachód.

Jak zostaną wykorzystane środki z 1%?

W ramach wydarzenia jakim jest Transkaukazja dochodzi do wielu niemożliwych wcześniej do przewidzenia zdarzeń, co wiąże się z koniecznością szybkiego reagowania i umiejętnego zarządzania. Często jest to niemożliwe bez pewnego zaplecza finansowego a na takie właśnie działania najtrudniej pozyskać środki. Pieniądze uzyskane dzięki kampanii 1% w przyszłości pozwolą na sprawne działanie także w takich trudnych sytuacjach.

Ponadto w przyszłości planujemy utworzenie programu stypendialnego dla młodych interdyscyplinarnych twórców z Kaukazu, który także będzie można wspierać 1%.

Dotychczasowe osiągnięcia:
W przeciągu ośmiu lat działalności twórcom festiwalu udało się stworzyć rozpoznawalną na całym świecie markę. Obecnie Transkaukazję współtworzy siedem państw. W wydarzenie to udało się zaangażować najbardziej prestiżowe i rozpoznawalne instytucje kulturalne oraz wybitnych artystów.

Transkaukazja jest jedynym projektem prowadzonym przez polską organizację, który uzyskał wsparcie unijnego Programu Kultura 2007-13 w ramach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Transkaukazja jest częścią działań Fundacji Inna Przestrzeń.
Jeśli chcesz przekazać 1% na wszystkie działania Fundacji Inna Przestrzeń, wypełniając rozliczenie podatkowe wpisz KRS: 0000257224 i pozostaw pole celu puste.

Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku na Transkaukazję, wypełniając rozliczenie podatkowe wpisz KRS: 0000257224 oraz cel szczegółowy: TRANSKAUKAZJA.

Możesz również przekazać 1% swojego podatku na inne działania Fundacji Inna Przestrzeń, które będą prezentowane w najbliższym czasie.

Zachęcamy też do wypełnienia swojego rozliczenia podatkowego dzięki darmowemu programowi z numerem KRS naszej organizacji dostępnym tu http://www.e-pity.pl/program-pity-2011-online0000257224