A A+
Wspieraj Fundację Inna Prestrzeń

Budżet Partycypacyjny dla Marneuli

Projekt opiera się na programie partycypacji obywatelskiej poprzez pilotażowe wdrożenie budżetu partycypacyjnego w regionie Marneuli w Gruzji. Ma na celu wzmocnienie samorządności i demokracji lokalnej oraz dobrego i sprawnego zarządzania w administracji lokalnej opartego na dialogu i konsultacjach społecznych oraz współdecydowaniu mieszkańców o wydatkowaniu części środków z budżetu samorządu lokalnego. Marneuli (Kvemo-Kartli, Gruzja) - znajdujące się na pograniczu Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu - jest pierwszym regionem na Kaukazie i jednym z pierwszych na terenie byłego ZSRR, które zdecydowało się na stworzenie budżetu partycypacyjnego!

Fundacja Inna Przestrzeń wspólnie z partnerami: Samorządem Marneuli oraz gruzińską organizacją One Caucasus rozpoczęła realizację projektu “Aktywizacja lokalna poprzez budżet partycypacyjny w regionie Marneuli" dzięki wsparciu programu “Wsparcie Demokracji 2015” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Projekt “Aktywizacja lokalna poprzez budżet partycypacyjny w regionie Marneuli" jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kalendarium:


2015W kwietniu Inna Przestrzeń wraz z partnerami zrealizowali pierwszy etap działań projektowych.  Najpierw odbyły się dwudniowe warsztaty dla 10 pracowników urzędu miejskiego oraz rady regionu (municipalitetu Marneuli). Warsztaty podzielone były na dwie kluczowe części:

  • wprowadzenie do założeń budżetu partycypacyjnego (m.in. na przykładzie działającego od niedawna warszawskjego budżetu partycypacyjnego oraz modeli z różnych regionów świata)
  • praca w grupach roboczych, której rezultatem zostało opracowanie mechanizmów budżetu partycypacyjnego Marneuli, biorąc pod uwagę specyfikę wieloetnicznego, głównie wiejskiego regionu Marneuli. Wspólnie ustalono sposób przeprowadzenia pilotażu budżetu partycypacyjnego poprzez m.in. plebiscyt mieszkańców.

Ostatnim działaniem pierwszego etapu było otwarte, wspólne spotkanie z władzami samorządu, urzędnikami oraz mieszkańcami, gdzie zaprezentowane zostały wyniki warsztatu (w tym przede wszystkim plan działań Budżetu Partycypacyjnego Marneuli) zakończone otwartą dyskusją.

Kluczowe etapy projektu:

  • warsztaty dla przedstawicieli samorządu celem zaplanowania procesu tworzenia budżetu partycypacyjnego Marneuli oraz otwarte spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnych Marneuli,
  • przygotowanie, wydanie i kolportaż wielojęzycznego przewodnika po budżecie partycypacyjnym dla Marneuli,
  • przygotowanie i realizacja trzech regionalnych warsztatów z tworzenia inicjatyw dla budżetu partycypacyjnego dla mieszkańcow (29, 30 i 31 lipca)
  • przygotowanie i realizacja Otwartej Rady Obywatelskiej Marneuli (27-28 sierpnia), podczas której mieszkańcy zdecydują o priorytetach budżetowych Marneuli 2016 oraz o realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego mikroprojektach.
  • rozpoczęcie przygotowań dla realizacji Budżetu Partycypacyjnego oraz przygotowanie i realizacja pilotaży działań w ramach Budżetu.